Mentor Security tilbyder vagtordninger 24 timer i døgnet i form af faste vagter til forretninger, virksomheder, organisationer, lagerhaller eller andre, som har behov for vagtservice.

Svind er et problem for mange virksomheder og forretninger og kan omfatte mange forskellige områder i dagligdagen. Det kan være alt fra tyveri (internt såvel som eksternt), leverancefejl, tab, ødelagte varer samt prismærkningsfejl.

I mange tilfælde kan svind forebygges, specielt på tyveriområdet, hvilket ofte resulterer i at virksomheden kan opnå betragtelige besparelser på svindkontoen.

Vores sikkerhedskonsulenter kan efter Deres ønske være uniformeret eller i civil påklædning. Vore sikkerhedskonsulenter er trænet i at overvåge mistænkelige personers adfærd samt pågribe eventuelle butikstyve.

Vi opsætter skilte, der advarer kunder samt ansatte, om at overvågning finder sted på området, Overvågningen udføres efter virksomhedens generelle sikkerhedsregler samt tyveripolitik.

Mentor Security tilbyder stikprøvekontrol, kontrolkøb samt leverandørkontrol. Vi kan endvidere være tilstede 24 timer i døgnet, alt efter behov.

Mentor Security tilbyder lignende ydelser i forbindelse med vores VIP-services til udførelse af adgangskontrol samt optimering af sikkerheden på ambassader, hoteller, museer og kontorer - både offentlige og private.

Med en fast vagt fra Mentor Security behøver virksomheden ikke bekymre sig om ansatte, kunder eller gæster. Vi indgår som en fast del af virksomheden og tager høfligt imod Deres gæster, foretager registrering af Deres besøgende og udleverer adgangskort. Vi kan desuden være behjælpelige med at besvare Deres telefoner i perioder, hvor situationen tillader det.

Når et samarbejde igangsættes udarbejdes en individuel sikkerheds- og risikoanalyse. Resultatet af denne analyse ligger til grund for de tiltag, som skal iværksættes for at give den optimale sikkerhed. Mulige tiltag kan være: adgangskontrol, førstehjælp, undervisning, oprettelse af ro og orden samt svindbekæmpelse.

Den mest effektive måde at forebygge kriminelle handlinger er ved at have en vagt tilstede. Det skaber en udpræget tryghedsfølelse hos medarbejdere og kunder.